De parochie St. Eloy bestaat uit drie locaties:

-    De St. - Agatha aan de Breestraat, waar ook het postadres van de parochie is.
-    De St. - Odulphus in Wijk aan Zee
-    De Regina Caeli aan het Hilbersplein in Beverwijk.

Lang is en wordt nog steeds gewerkt aan de parochiestructuur van Eloy.

Deze is in zorgvuldig overleg tot stand gekomen en niet zomaar even aangepast. Het is een proces geweest waarbij velen waren betrokken.

Het begon een aantal jaren geleden toen het bestuur geconfronteerd werd met blijvende vacatures binnen de Wijkparochieraden, met het vergrijzen van het aantal nog beschikbare vrijwilligers, met afnemende aantallen kerkbezoekers en met afnemende financiƫle middelen. Het parochiebestuur kreeg door deze ontwikkelingen behoefte aan meer eenheid en samenwerking binnen de parochiegrenzen. Een groot aantal activiteiten werd op iedere locatie afzonderlijk gedaan en kon mogelijk gecombineerd worden. Lees hier verder.