Onderstaand kunt u de agenda zien voor de speciale vieringen. Wanneer u op de titel klikt van de viering kunt u de gehele inhoud lezen.

1 juli 11.00 uur viering met tuinfeest in de Agathakerk

In dit weekend is er maar één viering in de parochie St. Eloy; de gezinsviering in de Agathakerk. Na de viering, waarin deken Cassee voor gaat en Jeugdkoor Eigen Wijs de muzikale begeleiding voor de laatste keer voor haar rekening neemt, is het feest. In de pastorietuin zijn er voor de kinderen weer spelletjes en andere activiteiten en uiteraard is er allerlei lekkers voor bij de koffie etc.
Bakt u graag of maakt u heerlijke hapjes? Mocht u iets willen verzorgen (bv. cake bakken of iets hartigs maken), laat het dan weten aan Tineke van het secretariaat 215094. Ook zal het Rad van Fortuin weer draaien; dus heeft u nog mooie 'prijzen'? Graag! Ook daarover kunt u contact opnemen met Tineke. Naast het Rad zal er ook een kleine 'rommelmarkt' zijn, waar u heerlijk kunt snuffelen!

7 juli Themakoor in de Odulphus

De laatste themaviering is op zaterdag 7 juli om 19.00 uur. De voorganger is drs. Jan de Wildt. Het laatste thema van dit kerkjaar, waarin Abra(ha)m als leidraad is genomen, is ‘Lachen en lachen is twee’.

22 juli Oecumenische vakantieviering in de Odulphus

Op zondag 22 juli is er om 9.30 uur een oecumenische viering in de Odulphuskerk waarin drs. Jan de Wildt en drs. Marcel Lindeman zullen voorgaan. Het zijn vieringen van woord, gebed en samenzang die muzikaal worden ondersteund door organist Piet de Reuver. Na afloop is er koffiedrinken.