Onderstaand kunt u de agenda zien voor de speciale vieringen. Wanneer u op de titel klikt van de viering kunt u de gehele inhoud lezen.

Zondag 26 november 11.00 uur

In de H. Agathakerk vieren de Agatha en Regina Caeli gezamenlijk het feest van Christus Koning. Daarom vervalt de zaterdagviering in de Regina Caeli. Hoe ziet de wereld eruit als Jezus Koning is? Zal het zijn alsof Sinterklaas binnenkomt??? Vol verwachting klopt ons hart.... Het Jeugdkoor Eigen Wijs en het Agathakoor zingen samen en het belooft met al deze ingrediënten weer een
feestelijke viering te worden! Pater Roland Putman is ook bijna jarig en viert het alvast een beetje op deze zondag in de Agatha, in de week daarna in de diverse overige locaties. Wat er op zijn verlanglijstje staat? Shampoo!! U zult er ongetwijfeld nog meer over horen! Wie hem kent weet, dat pater Putman nooit iets voor zichzelf vraagt maar dat zijn cadeau altijd bestemd is voor de dak- en thuislozen, waar hij elke week maandag aanwezig is. Laten we ze niet teleurstellen!!

2 december Themaviering in de Sint Odulphuskerk

Om 19.00 uur een themaviering in de Sint Odulphuskerk in Wijk aan Zee met als voorganger zuster Josephina Burger. Het jaarthema is ‘Op weg met Abra(ha)m’; het thema voor deze dienst is ‘Steeds weer loslaten’..

15 december Kerstviering van de werkgroep ouderen in de Regina Caeli

U kunt zich tot 12 december opgeven bij mevr. Ria Rozemeijer, tel. 244460 en mevr. Truus de Ruiter, tel. 222544. Alle ouderen van Eloy zijn van harte welkom!

Kaarten voor de kerstvieringen om 18.00 in 20.00 uur in de Agatha

De benodigde kaarten in de vorm van boekjes á € 0,50 zijn vanaf 10 dec. na devieringen en tijdens de openingstijden van de kerk te verkrijgen.