Onderstaand kunt u de agenda zien voor de speciale vieringen. Wanneer u op de titel klikt van de viering kunt u de gehele inhoud lezen.

Week van gebed van de eenheid: recht voor ogen.

Van 20 t/m 27 januari 2019  wordt  de  jaarlijkse  internationale week van gebed voor de eenheid van de  hristenen  gehouden.  Gekozen is voor het
jaarthema:Recht voor ogen. Dit thema is ontleend aan het boek Deuteronomium, hoofdstuk 16 vers 11-20: Zoek het recht en niets dan het recht. Elk jaar levert een ander
land bijdragen aan  deze week. Dit jaar is dat Indonesië. Het land heeft een brede vertegenwoordiging van cristelijke tradities. Er wordt al vele jaren intensief   samengewerkt   door   de   verschillende christelijke gemeenschappen in dat land, o.a. door pastorale brieven over gerechtigheid en vrede, vrijheid van godsdienst,    corruptie, geweld, mensenrechtenschendingen en het beschermen van kinderen tegen uitbuiting. Er gaat jaarlijks met kerst een gemeenschappelijke verklaring uit met aandacht voor o.a. religieuze vrijheid voor alle burgers zoals die is vastgelegd in de ndonesische grondwet. Zo nodig worden de gezamenlijke standpunten ten aanzien van allerlei actuele onderwerpen naar voren gebracht. De kerken van Indonesië zijn zich er van bewusthoe belangrijk het is om te bouwen aan goede verhoudingen  tussen   mensen   van   de   verschillende geloofsrichtingen en ze te blijven verstevigen. Er zijn zes officiële godsdiensten: islam, protestantse kerk, katholieke   kerk,   boeddhisme, hindoeïsme en confucianisme. Leiders van deze stromingen ontmoeten elkaar en brengen gezamenlijke verklaringen uit over cruciale thema’s en de
christelijke plaatselijke gemeenschappen zijn actief betrokken bij de interreligieuze dialoog en concrete activiteiten in de samenleving. In zijn kerstboodschap van  vorige maand heeft paus Franciscus allen die actief zijn in de oecumene zeker een steuntje in de rug kunnen geven met de oproep om meer broederschap te tonen naar elkaar toe. Hij wees nadrukkelijk op het grote goed van verscheidenheid en acceptatie van elkaar in de huidige samenleving.
Programma van activiteiten  in de IJmond:
Zondag 20 januari
10.00 uur Dorpskerk Wijk aan Zee ecumenische viering

Maandag 21 januari
19.00 uur Leger des Heils Beverwijk gebedsdienst

Dinsdag 22 januari
09.30 uur Regina Caelikerk Beverwijk gebedsdienst

Woensdag 23 januari
19.30 uur De Verandering/IKO, Olieslagerslaan 1 Beverwijk gebedsdienst

Donderdag 24 januari
19.00 uur Apostolisch Genootschap Heemskerk dialoog gesprek, thema Bidden

Vrijdag 25 januari
19.00 uur PKN Vredevorstkerk Beverwijk gebedsdienst

Zaterdag 26 januari
19.15 uur KGY Vrijburgzaal/Morgensterkerk afsluitende viering