Onderstaand kunt u de agenda zien voor de speciale vieringen. Wanneer u op de titel klikt van de viering kunt u de gehele inhoud lezen.

Pastorale zorg na 1 januari.

De bisschop heeft inmiddels de benoemingen bekend gemaakt voor onze regio. Deze zijn vanaf 22 januari van kracht. De gesprekken over de concrete invulling zijn in volle gang.

Deken Ton Cassee is de moderator van de parochies in Beverwijk, Wijk aan Zee,Velsen Noord, Heemskerk, Uitgeest en Castricum.

Pastoor Kaleab is pastoor in Solidium met deken Cassee. Pastoor Kaleab is de eerst aanspreekbare voor St. Eloy en Castricum.

Kapelaan Teun Warnaar is kapelaan voor de genoemde parochies en met name in Heemskerk.

Father Mathew is pastor voor de genoemde parochies en eerst aanspreekbare in Velsen- Noord.

Diaken Marcel de Haas is diaken in genoemde parochies.

Kapelaan Antonio Tocco is kapelaan voor 50 % in Uitgeest en 50 % in Alkmaar-Noord.

Emeritus pastoor H. Niesten is met zijn eigen instemming de eerst aanspreekbare pastoor in de Apostelkerk van Beverwijk.

Emeriti pastores hebben aangegeven in overleg met de benoemde pastoors in Solidium beschikbaar te zijn voor taken. In zijn brief noemt de bisschop: Laurentius-Maria Heemskerk, Goede Herder Castricum/Bakkum, Lieve Vrouw Geboorte Uitgeest, de parochie St. Eloy Beverwijk/Wijk aan Zee, t.w. de H. Agatha, de Regina Caeli en St. Odulphus, Apostelkerk Beverwijk, geloofsgemeenschap Goede Raad (Sancta Maria) Beverwijk en H. Jozef Velsen-Noord.