Onderstaand kunt u de agenda zien voor de speciale vieringen. Wanneer u op de titel klikt van de viering kunt u de gehele inhoud lezen.

15 augustus officieel Feest van Maria Tenhemelopneming.

In het heiligdom O.L.V. ter Nood is op woensdag 15 augustus vanwege dit liturgische Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming een feestelijke bedevaart. Hulpbisschop mgr. Herman Woorts van het aartsbisdom Utrecht zal om 12.00 uur voorgaan in een plechtige Eucharistieviering. Aansluitend volgt een processie naar de Genadekapel. Om 15.00 uur vindt een Marialof plaats.

Woensdag 22 augustus 14.30 uur – 15.30 uur in de Adijkerk

Presentatie van het nieuwste boek van Anselm Grün en Leo Fijen ‘Toekomst zien in kerk’. Daarna kunt u Anselm Grün persoonlijk ontmoeten tijdens de signeersessie in de Abdijwinkel. De voertaal is Duits. Strekking van het boek: ‘Anselm Grün en Leo Fijen vinden elkaar in de opdracht van de lokale kerk om gastvrij en uitnodigend te zijn. Hoe doe je de deuren van je eigen kerk open? En wat kun je doen om mensen die lang niet in de kerk zijn geweest uit te nodigen?’ De wereldberoemde monnik Anselm Grün en de bekende televisiemaker Leo Fijen schrijven elkaar vijftien brieven.
Nergens worden de verhalen abstract, steeds zijn voorbeelden uit het leven van parochie en gemeente het uitgangspunt van hun briefwisseling. Daarom is dit boek een aanrader voor elke geloofsgemeenschap die wil nadenken over de toekomst. Aanmelden: abdijvanegmond.nl, Bezinningsaanbod, Lezingen of Agenda, entree € 12,50

Zaterdag 9 september Plechtige professie van br. Hans-Peter Bartels ofm

Na een vormingstijd van zes jaar zal Hans-Peter Bartels, voor ons geen onbekende, zich op zaterdag 8 september (het feest van Maria Geboorte) samen met twee medebroeders Jan ter Maat en Joachim Oude Vrielink door de plechtige professie voor het leven binden aan de orde van de minderbroeders.Een hele bijzondere dag! De Eucharistieviering begint om 13.00 uur in de kerk van
Stadsklooster San Damiano in ’s-Hertogenbosch. (zie ook het komend parochieblad wat eind augustus uitkomt).