Onderstaand kunt u de agenda zien voor de speciale vieringen. Wanneer u op de titel klikt van de viering kunt u de gehele inhoud lezen.

Vredesweek 2018: Generaties voor vrede

Elke generatie heeft zijn of haar eigen verhaal in relatie tot oorlog, geweld en vrede. Het zijn verhalen van onmacht, pijn en verdriet, maar ook van hoop, moed en een nieuwe toekomst.Iedere generatie heeft zijn eigen uitdagingen het hoofd te bieden en zoekt naar eigen wegen om in alle vrijheid vorm te geven aan het verlangen naar vrede en recht. Jongeren laten zich vaak inspireren door bijzondere personen binnen hun familie, in de  wereldgeschiedenis, of vanuit hun geloof. Oudere generaties delen hun verhalen met jongeren, in de hoop dat deze verhalen hen als gids kunnen dienen.
 Op zondag 16 september is in de Odulphuskerk van Wijk aan Zee een viering met Agapé maaltijd waarin ds. Arrie van Nierop en pastor Nico Smit zullen voorgaan. De liturgie is samengesteld uit materiaal dat door PAX werd aangedragen en de viering wordt muzikaal ondersteund door het Odulphuskoor. Aanvang 09.30 uur.

 Gedurende de week zijn er diverse samenkomsten en activiteiten op verschillende locaties in de IJmond. De afsluitende viering zal op zaterdag 22 september worden gehouden. De Kritische Gemeente IJmond en Vrouwen voor Vrede IJmond organiseren in ontmoetingscentrum 'De Stut', Maasstraat 3, te Heemskerk, een lezing, vredesmaaltijd en aansluitend een vredesdienst. In deze bijeenkomst: “Wij laten de nieuwe generatie aan het woord” spreekt Meindert Mak over zijn opleiding en werk als nucleaire lobbyist bij PAX. Vanaf 16.00 uur staat de koffie klaar, de lezing begint om 16.15 uur. Om 19.15 uur is de Vredesdienst waarpredikant Bertus Stuifbergen de toespraak verzorgt. Informatie en eventueel opgave voor maaltijd bij Lenie Dijkstra : 0251 234159 Lenie.Dijkstra@ziggo.nl en Leny Visser: 0251 314370 l.visserkuyzer@hetnet.nl