Onderstaand kunt u de agenda zien voor de gezinsvieringen en/of activiteiten voor de jeugd. Wanneer u op de titel klikt van de viering/activiteit kunt u de gehele inhoud lezen.

10 Jeugd en Jongeren Palmpaaskruizen versieren en Palmzondag vieringen

Palmpaaskruizen versieren en Palmzondag viering In de St. Odulphus Woensdag 21 maart gaan we in de Odulphuskerk weer Palmpasenstokken maken voor de zieken en alleenstaanden in Wijk aan Zee. Iedereen is van harte welkom vanaf 15.00 uur. Wij hebben de stokken en de versiersels. Nemen jullie wat lekkers mee voor aan de stokken? We zien jullie graag, zodat we vele senioren blij kunnen maken!

Jeugd en jongerenkoor Eigen Wijs Na de mooie afscheidsviering voor pater Roland, zijn we nu druk bezig met de voorbereidingen van de Palmpasenviering op zondag 25 maart om 11.00 uur. We gaan weer met de kinderen de palmpaaskruizen versieren en dat zal gaan gebeuren op vrijdagavond 23 maart van 19.00-20.00 uur. We zouden het heel erg leuk vinden als er, naast de kinderen uit ons koor, ook veel (klein)kinderen uit de parochie bij zullen zijn. Hoe mooi is het niet om zo'n grote optocht met palmpaaskruizen door de kerk te zien gaan? Alle kinderen die het leuk vinden, zijn welkom om te komen versieren. We vragen voor de attributen aan het kruis een bijdrage van € 2,50. Wij zorgen voor de spullen, maar we vindenhet wel heel fijn als we van tevoren weten hoeveelkinderen er komen. Graag een mailtje naar jeugdkooreigenwijs@gmail.com .Op het prikbord in de Agathakerk en in de Regina Caeli kerk hangt ook een briefje met informatie hierover. Wendy en Jolanda

21 en 22 April Eerste Communie in de parochie

In  dit  weekend  doen  kinderen  uit  onze parochie hun Eerste  Heilige Communie! Ze zijn  door  de  werkgroep  Eerste  Communie voorbereid, samen   met   kapelaan   Teun  Warnaar. Kapelaan  Warnaar  gaat  ook  voor  in  beide feestelijke vieringen. De  jeugdkoren  van  de  St.  Odulphus  en  de H.   Agatha   zullen   de   viering   muzikaal begeleiden.

21 april in de St. Odulphus Zaterdag 21 april is het weer een groot feest, want dan vieren we dat vijf kinderen de Eerste Communie doen in de St. Odulphuskerk te Wijk aan Zee. De voorbereidingen zijn reeds begonnen en op 17 februari hebben ze zich voorgesteld aan de parochie. De kinderen zijn Sam Commandeur, Hella Fluitman, Stian Durge, Romy Bijok en Elvira de Haas. Na de vakantie bereiden wij ons voor op Pasen en daarna de Eerste Communie viering. We gaan nog veel plezier beleven op de ochtenden en zien u graag op 21 april om 19.00 uur inonze kerk. Werkgroep Eerste Communie, Suzanne en Cincy

22 april in de H.Agatha De volgende dag om 11.00 uur is het feest voor de kinderen in Beverwijk. 28  februari  hebben  ze  zich  voorgesteld  tijdens de   gezinsviering   in   de   H.   Agathakerk.   De voorbereidingen   zijn   in   volle   gang   voor Luna Delan  Sun,  Isabella  Sophia  Beekhuizen,  Natalii Sophie  Skora,  Emma  Agnie szka  de  Jong,  Eryck Zygadlo. 22 April is het zover! Werkgroep Eerste Communie, Dominique

Jeugdkoor Eigen Wijs op Koningsdag op de vrijmarkt

Inzameling spullen voor Koningsmarkt.

Tijdens onze 'oliebollenaktie' op 30 december vorig jaar, is de partytent die we geleend hebben van iemand, door de harde wind stuk gewaaid. We hebben er  inmiddels  voor  gezorgd  dat  de  eigenaar  weer  een  nieuwe  partytent  heeft teruggekregen,  maar  dat  was  eigenlijk  niet  de  bedoeling  om  te  doen  met  de opbrengst van de oliebollenaktie. Daarom hebben we met een aantal ouders en kinderen het volgende plan bedacht: Op  Koningsdag,  27  april, willen  we  op  de vrijmarkt  spullen   gaan   verkopen   en   de opbrengst daarvan willen we dan schenken voor   de   jeugdactiviteiten   van onze   parochie.   Hoe   meer spullen   we verkopen,  des  te  hoger  is  het  bedrag  wat we kunnen schenken. Mocht u nu thuis nog spullen hebben, die u voor dit doel wilt doneren, dan mag dat  ingeleverd  worden  bij  het  parochiecentrum  op  dinsdag  t/m donderdag 09:00-12:00  uur.  We  hopen  natuurlijk  op  heel  veel  spullen  en  daarna  een geweldige verkoop. Het duurt nog even, maar we kunnen maar vast voorbereid zijn. Tot ziens in op de vrijmarkt of één van onze vieringen! Wendy van de Lageweg en Jolanda Kaandorp