Onderstaand kunt u de agenda zien voor de gezinsvieringen en/of activiteiten voor de jeugd. Wanneer u op de titel klikt van de viering/activiteit kunt u de gehele inhoud lezen.

Eerste heilige communie

Naar alle scholen in de omgeving is een brief gestuurd met een oproepvoor de Eerste Communie. Hieronder in het kort de belangrijkste punten:Kinderen   die   in   het   komende   schooljaar   in   groep   4   van   debasisschool zitten (dus schooljaar 2019/2020) worden uitgenodigdom hun Eerste Heilige Communie te ontvangen.Voor  de kinderen  die mee willen   doen,  wordt  op zaterdag   28september   a.s.   om   17.00   uur   in   de   Esplanadezaal   van   deMariakerk in Heemskerk (Spoellaan 1), een ontmoetingsfeest meteen maaltijd georganiseerd. De kinderen krijgen na de vakantieeen persoonlijke uitnodiging in de brievenbus voor dit feestelijkediner. 14
Graag   maken   wij   dezelfde   middag   kennis   met   u,   deouders/verzorgers, om 18.00 uur in de Mariakerk, met een kopjekoffie/thee. Een lijst met alle data met kindermiddagen en gezinsvieringenontvangt u bij het inschrijven van uw kind, zodat u het alvast inuw agenda kunt zetten.Noteer alvast in uw agenda: op dinsdag 8 oktober van 20.00 tot21.00 uur is er een informatieavond voor de ouders, ook in deEsplanadezaal   van   de   Mariakerk   in   Heemskerk.   Dekindermiddagen worden door een groep enthousiaste begeleidersuitgewerkt   op   een   manier   die   de   kinderen   aanspreekt:toneelstukjes, filmpjes, knutselwerkjes, liedjes... kortom, alles omleuke en leerzame middagen te beleven!Graag   ontvangen   wij   de   aanmeldingen   vanaf   nu   tot   uiterlijk   21september  a.s., zodat we op tijd  de persoonlijke uitnodiging  naar dekinderen   kunnen   versturen   en   goed   voorbereid   zijn   op   hetontmoetingsdiner. Dit kan via:eerstecommuniegroep@gmail.com,   t.a.v.   Christa   Woudhuizen   metvermelding van naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en school.Er is ook een online aanmeldformulier beschikbaar. Ook als uw kind nogniet gedoopt is, kan hij/zij mee doen met het Eerste Communieproject.Dan kan uw kind in de loop van het jaar het Doopsel ontvangen. Namens het regionale team van kindercatechese de rk parochie St. Eloy, H. Laurentius en H. Maria in Heemskerk en O.L.V. Geboorte in Uitgeest.Kapelaan   Teun   Warnaar   en   Mariette   Sinkeldam.   (coördinator)   06-42366655