Onderstaand kunt u de agenda zien voor de gezinsvieringen en/of activiteiten voor de jeugd. Wanneer u op de titel klikt van de viering/activiteit kunt u de gehele inhoud lezen.

Gezinsvieringen in maart

Er zijn weer diverse gezinsvieringen:
 Zaterdag 16 maart 19.00 uur in de St. Odulphuskerk, ook hier gaat
pastoor Kaleab voor, het Jeugdkoor van de Odulphus zorgt voor de
zang.
 Op zondag 17 maart 11.00 uur zullen de Heemsklokjes de zang voor hun
rekening nemen in de Mariakerk in Heemskerk.
 In de Agathakerk is kindernevendienst tijdens de viering op 17 maart
om 11.00 uur, themakoor Staccato zingt en kapelaan Warnaar gaat voor.
 Op zondag 31 maart zal Jeugdkoor Eigen Wijs weer zingen bij de
viering om 11.00 uur in de Agathakerk, waarin pastor Paul Vlaar voor zal
gaan.
In maart hebben we sowieso druk, want we hebben dan nog een kindermiddag
ingepland.; te weten donderdag 21 en zaterdag 23 maart.

Schelpjesviering 24 maart.

Om 13.00 uur is er voor de ouders van de dopelingen van het afgelopen jaar een Schelpjesviering in de Agathakerk. Alle ouders krijgen nog een persoonlijke uitnodiging.