Activiteiten

 Aanmeldingsformulier Ouderen en Ziekendag, klik HIER.

Aanmeldingsformulier vrijwillgers Ouderen en Ziekendag, klik HIER.

Sponsorkliks Uw parochie vaart er wel bij. Klik hier voor de website.

Facebook en andere media

Voor het laatste nieuws: kijk op Facebook!

"Eigenwijs" Facebook

Website "Katholiek"

Website: Kerken IJmond Noord.

Nieuws

Vanwege vakantie is het secretariaat niet bezet vanaf 15 mei t/m 23 mei. De telefoon is doorverbonden naar een andere vrijwillige medewerker en zal dus worden beantwoord.

 


Mensen zijn op de vlucht, zoveel onrust en ontreddering.
Kinderen zonder toekomst, alleen, ontheemd.
Wij proberen in onze parochie met diverse projecten
naar vermogen te ondersteunen .
Ook de landelijke actie kerkbalans is van start gegaan.
Het thema is dit jaar: geef voor je kerk
In onze parochie staat de actie tevens in het teken van onze jeugd:
onze toekomst.
Daarom van harte aanbevolen!!
Alleen zo kunnen wij verder gaan, in vrede en saamhorigheid.
Elkaar vasthoudend in het geloof, inspirerend en bemoedigend waar nodig.